okul taşıtı takip sistemi

Bu çözümle birlikte öğrenci velileri yolculuk esnasında servisin hızı, yaptığı ihlaller gibi birçok bilgiyi takip edebilir bu bilgiler ışığında çocuklarının güvenliğini arttırabilirler.

Öğrenci / Personel taşımaclığı yapan firmalar bu çözüm ile birlikte güzergah atamaları yaparak birçok konuda tasarruf sağlayabilirler.
Servise duyulan güven tercih oranını arttıracaktır.

  • İşe başlama ve bitirme zamanlarının belirlenmesi
  • Yolcuların tekil olarak servise inme ve binme zamanlarının belirlenmesi
  • Yolcunun bulunduğu güzergaha yaklaşıldığında yolcuya hazırlanması konusunda uyarı mesajının gönderilmesi
  • İlgili güzergaha uyum kontrolü
  • Belirlenen sürüş kurallarına uyum kontrolü
  • Measi içi / dışı kullanım kontrolü
  • Servis aracının bakım ve kontrol zamanlarının bildirimleri
  • Ek aparat sayesinde hangi yolcunun hangi servis aracına nerede bindiği ve nerede indiği bilgilerinin kontrolü
  • Servis aracının istenilen zamanlarda belirlenen alanlarda bulunup bulunmadığının kontrolü